آکادمی فرشاد حیدری

آموزش دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ – درس ششم

در درس ششم از دوره رایگان آموزشی دیجیتال مارکتینگ میخوام درباره تولید محتوا و بازاریابی محتوا صحبت های مهمی داشته باشم. بزار راحتت کنم، هزار